Dirty Leeds Cap - Navy

Dirty Leeds Cap - Navy

400 NOK

All items are pre-orders. Order at latest October 22nd!
We will then collect all orders, print the collection and ship your orders.
Products will arrive 20 days (up to 30 outside Norway) later.
Shipping cost will be added in at check out.

As dirty as they come
Formuleringen fra de hine hårde 60 og 70-årene. Fra spillestillen med Giles og Bremner. Eller Vinnie Jones. Batty, Bowyer og våre egne; Bakke, Halle og Haaland.

Eller som Runar Edvardsen sier: ”Jeg vet at det har historisk sus, men jeg får assosiasjoner til Smith, Mills, Batty, Bakke, Haaland, og Bowyer i Strongbowdrakter løpende ukritisk på alt og på alle, uten å trekke seg.”

For noen måneder siden stod noen av oss inne i Norman Hunter Suiten og snakket med ”Stormin’” Norman "Bites yer legs" Hunter på Elland Road. En mild, interessert mann som tok seg tid og skjønte at du var litt "star strucked". Aldri har verden sett en mann med større spenn i sin personlighet. Take that, Franny Lee.

We are Dirty Leeeds.